donderdag, 05 november 2020 16:14

Een economie van het genoeg

Geschreven door
Open Clipart-Lazur URH Open Clipart-Lazur URH

Het was aan het begin van de Coronatijd, in maart van dit jaar, dat ik het boek las van de Engelse econome Kate Raworth: ‘Donut Economie’. Een eyeopener want opeens zag ik het grote belang van een ecologische economie, een economie die rekening houdt met de eindigheid van grondstoffen, de planetaire grenzen en

de kringlopen in de natuur. Ik zag ook in dat het de hoogste tijd werd om de economie niet zozeer meer te beschouwen als iets objectiefs, als ‘iets wat nu eenmaal zo is’, maar als iets wat je meer ter discussie moet stellen, waar je veel meer vraagtekens bij moet plaatsen. Bij voorbeeld iets als ‘economische groei’. Dat werd door velen gezien als een heilige koe. Maar nu blijkt dat ecologisch rampzalig te zijn voor de aarde, met alle gevolgen voor het milieu van dien. Er moeten de nodige vraagtekens bij worden geplaatst en dat is ook precies wat ik gedaan heb in mijn artikel in het Friesch Dagblad van 15 oktober 2020. Daarin probeer ik de consument wakker te schudden. Als met name de Westerse consument vast blijft houden aan zijn consumentenlogica van méér, en als andere landen dit welvaartspeil ook willen bereiken wordt de ecocide een feit, de moord op onze biosfeer. Wij hebben alleen een toekomst als deze duurzaam is. Zonder duurzaamheid, circulariteit en een radicale omslag in ons bewustzijn gaan wij het niet redden. Dat is mijn boodschap. Maar gelukkig is er ook hoop en gebeuren er al heel goede dingen. De vraag is echter wel of het voldoende is en of het allemaal nog op tijd is. Wat dat betreft is het ook spannend. We zullen zien! 

George van der Meulen (docent economie)
 

Bovengenoemd artikel vind je in het Fries Dagblad: 'Economie van het genoeg' 
Op wikipedia vind je informatie over de 'Donut economie'

Meer in deze categorie: « Pieter pot Ode aan Lode »