George

zondag, 04 juni 2023 10:52

Wat hebben BN'ers met het klimaat?

In welke mate is de mens zich bewust van de impact op zijn natuurlijke omgeving? Lang niet iedereen is zich namelijk bewust van de urgentie van de problematiek die momenteel wereldwijd speelt. De ‘slapers’ beseffen nauwelijks dat er iets aan de hand is of zitten in de ontkenning, de ‘ontwakers’ horen ergens in de verte 

zondag, 14 mei 2023 11:15

Wat geeft en heeft betekenis?

Als een dier kijkt naar een hand met een wijzende vinger kijkt het alleen naar die hand met de vinger. Maar niet in de richting die de vinger wijst. De betekenis wordt niet begrepen. Daarvoor is waarschijnlijk enig abstract denken nodig. Hoe zou een mens nu kunnen bestaan zonder enige betekenis? Dat wordt moeilijk. De gedachte

maandag, 17 april 2023 10:02

Interview met Lutz Jacobi, deel 2

Vervolg van het gesprek van van George met Lutz Jacobi over duurzaamheid, politiek, economie, onderwijs en de Wadden. 
Lutz, laten we het over de Wadden hebben.
Graag. Er gebeurt bij ons als vereniging heel veel. We barsten van de energie! We zijn maar met ons twintigen maar 

In de nazomer van vorig jaar, heeft Letslid George van der Meulen een uitgebreid interview gehouden met Lutz Jacobi over onder andere de thema's duurzaamheid, politiek, economie, onderwijs en de Wadden. In deze en de komende blog het verslag hiervan. 

maandag, 20 februari 2023 09:02

De opkomst van de Ecosofie

Een poosje terug heeft Letslid George tijdens het Letscafé een lezing over Ecosofie gegeven. Het was een interessante en interactieve lezing en George heeft er warme herinneringen aan. Was je niet in de gelegenheid om de lezing bij te wonen of smaakt het naar meer? In deze blog laten we George nogmaals aan het woord:

zondag, 10 oktober 2021 12:28

Genesis en duurzaamheid (deel 2)

In het artikel ‘Genesis en duurzaamheid 1’ (18 juli 2021) wordt een begin gemaakt met zodanige interpretaties van Genesis dat hierbij filosofische en theologische vragen kunnen worden opgeroepen die mogelijk relevant zijn voor het begrip duurzaamheid. Hoe ongebruikelijk of verwarrend de opgeroepen vragen misschien ook zijn, wel wordt hierdoor

zaterdag, 11 september 2021 23:31

Permacultuur; zijn in de natuur

Permacultuur is een ontwerpmethode van de menselijke leefomgeving waarbij ecologische duurzaamheid centraal staat. Complexe ecosystemen in de natuur en oude/traditionele tuinbouw dienen hierbij als voorbeeld. Het is een filosofie van langdurige en doordachte observatie in plaats van langdurige en onnadenkende arbeid; en van het

zondag, 18 juli 2021 12:29

Genesis en duurzaamheid

De bijbel is een heel oud en verouderend boek waarin wellicht bepaalde wijsheden staan, maar dat vooral aanleiding heeft gegeven tot eindeloze religieuze verwarring, kerkscheuringen en oorlogen. Je hebt er niet veel meer aan. Zo denken velen erover. Genesis gaat over schepping, paradijs en zondeval en is niet te rijmen met het moderne denken. Maar is

vrijdag, 15 januari 2021 20:33

Sommige zaken zijn niet onderhandelbaar

Ruilen en ruilhandel zijn van alle tijden. Ook nu nog kan het goed van pas komen. Hoewel tegenwoordig bijna alles met ‘geld’ betaald wordt, zijn er in arme landen nog plaatsen waar men te weinig geld verdient voor de dagelijkse levensbehoeften en waar de ruilhandel een zeer belangrijke plaats inneemt. Hier is ruilen

‘Zeldzame strandplevier broedt steeds vaker op Ameland’ meldde het Nieuwsblad Noordoost Friesland van 3 november 2020. ‘De strandplevier heeft het de laatste jaren moeilijk in Nederland, maar gezien de positieve cijfers lijkt Ameland zich tot een uitzondering te ontwikkelen’. We mogen blij zijn met deze cijfers. Maar globaal

Pagina 1 van 2