zondag, 28 februari 2021 23:47

Daarom is Lets Groningen gestopt

Geschreven door
Logo Lets Groningen Logo Lets Groningen

Het gesprek met Edith Büller van 'De Keerkring' is gevoerd en nu alleen nog even het verslag schrijven. Tsja... en toen bleef het dodelijk stil in m'n hoofd. Ik vermoed een Freudiaanse stilte, want ik weet me niet zo goed te verhouden tot de oorzaken van de exit LETS Groningen. Met andere woorden, het stemt me niet heel erg positief.

Edith beschreef dat het stoppen van LETS Groningen in grote lijnen te maken had met de digitale (ruil)platforms die een snelle fix leveren en wijkteams die de afgelopen jaren zijn opgezet en veel van de behoeftes van mensen inlossen. Verder is er een verschuiving opgetreden in hoe mensen aankijken tegen een vereniging, men zoekt tegenwoordig vooral naar minder formele en minder gestructureerde clubs. LETS kost de mensen -met de organisatorische klussen en bijeenkomsten- teveel tijd en past niet meer in de snelle, drukke wereld anno nu. Het lijkt bij zowel Assen als Groningen een maatschappelijke trend te zijn die ook LETS Leeuwarden treft.
 
Nog een paar symptomen van de tanende lokale ruilkring in Groningen waren: het vergrijzen van de groep en de moeite die het kostte om een bestuur te vormen. Onder andere door de afname van het aantal deelnemers ontstond een vermindering van variatie in vraag & aanbod. De deelnemers waren door de jaren heen minder een afspiegeling van de bevolking geworden en hadden vaker een afstand tot de arbeidsmarkt. En de jongeren? Die hebben behoefte aan snelle hulp bij hun vragen, iets wat à la minute kan worden geboden en niet pas morgen. LETS voldoet daar vaak niet aan en heeft jongeren daardoor onvoldoende te bieden.
 
Edith Büller vertelde dat ze in 2014 lid is geworden van LETS Groningen omdat ze tuinhulp zocht. Ze kwam er al snel achter dat het sinds 2011 lastig was om de bestuursfuncties vervuld te krijgen, vandaar dat ze vrij vlot penningmeester was geworden. Halverwege 2014 had 'De Keerkring' op papier 200 deelnemers, een half jaar later en na 'opschoning' was het gesloken tot 150. Van deze 150 waren 30 deelnemers 'stadjerpasjeshouder', dwz dat zij in een minimaregeling vielen waarbij de contributie vergoed werd door de gemeente. In 2018, tijdens het opheffen van 'De Keerkring', was het aantal geslonken naar 70 deelnemers, waarvan 50 stadjerspashouder was. Er was een geheel scheve verhouding ontstaan tussen vraag & aanbod, maar ook tussen draagkracht van de deelnemers en wat de stichting nodig had om te kunnen blijven draaien. Vandaar dat 'De Keerkring' werd opgeheven.
 
Er zijn veel overeenkomsten tussen Assen, Groningen en Leeuwarden. Het vraagt vermoedelijk een herijking van wat de lokale ruilhandel beoogt, peilen van de behoeften van leden en belangstellenden, en hoe deze twee bijelkaar te brengen. LETS Leeuwarden is iniedergeval begonnen met de organisatiestructuur te veranderen. Wil je bijspringen en meedenken? Meld je dan bij Ietie.

Lees ook de blog: Lets Assen is gestopt. Waarom?

Meer in deze categorie: « Lets helpt mee Afscheidsblog »