maandag, 27 april 2020 10:45

Weidevogelbescherming: zij doen het!

Geschreven door
Gretha bij een kievietsnest Gretha bij een kievietsnest

Mijn buurvrouw Gretha - de buuv van de wortels en spercieboontjes in haar tuin - heeft een fijne, groene en duurzame hobby: beschermen van de weidevogels en hun nesten. Zoals elke lente bij een burenkletsje, vertelde ze er ook dit jaar over. Maar er was iets wat maakte dat ik met nieuwe oren luisterde: het corona virus - de anderhalve

meter - behoedzaam zijn... Realiseerde me ineens dat vogelnesten zoeken op de landerijen plaatsvindt en landerijen zijn groot en er lopen weinig tot geen mensen rond. Ademruimte en daar dan erg veel van. Rondstappen, de frisse lucht, een gratis work-out en niet voorzichtig hoeven zijn. Wat heerlijk!

Gretha's vriend Siep ging als kleine jongen al mee met zijn oom om nesten van weidevogels te spotten en dat is diep in zijn botten gaan zitten. Toen hij eindelijk 23 jaar geleden Gretha aan de haak wist te slaan - en daar heeft hij erg zijn best voor moeten doen - ging ook zij mee op pad. Gretha vertelt: "Vanaf maart tot en met mei zijn we in de weilanden bezig met nesten zoeken, zo'n twee keer per week en vier uur per dag. Deze hobby wil ik zolang mogelijk doen, het is fijn om in de natuur te zijn en is ook goed voor de conditie".

Ga je boven de foto hangen, dan kun je lezen van welke vogel de eitjes zijn. Klik op de foto voor volledige resolutie.

 

Siep en Gretha zijn allebei natuurliefhebbers en vinden het belangrijk dat de weidevogelpopulatie weer op peil komt. Markeerden de boeren - zoals mijn vader - vroeger de nesten uit dierenliefde, nu is het bittere noodzaak. Boerenlandvogels voelen zich niet thuis in de huidige (meestal) kale en monotone landbouwgebieden. Ze hebben een habitat nodig die divers is met plassen water, wilde kruiden, bloemen en heerlijke hapjes insecten. Kuikenoverleving van de weidevogels is laag en dit maakt het extra belangrijk dat er pas later in het seizoen wordt gemaaid en geoogst.

In bezit van een weidevogelpas en met bemiddeling van het SBNL Natuurfonds (Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu), maken de nestbeschermers zoals Siep en Gretha contact met de grondgebruiker en worden de afspraken op papier gezet. Vervolgens start het zoeken van de nesten met legsels, tellen en het plaatsen van stokken zodat de boeren weten waar de nesten zijn. Mettertijd vindt nazorg plaats waarbij wordt gekeken of de legsels zijn uitgekomen en worden de stokken weer verwijderd. Wanneer lid van een organisatie voor (weide)vogelbescherming, dan kan de landeigenaar per uitgekomen legsel een vergoeding ontvangen.

 

Wil je meer weten?
• Kijk dan eens op de site van het SBNL Natuurfonds, hier vind je tevens informatie over hoe je nestbeschermer kunt worden.
• Op de site Weidevogels.nu en Wageningen University & Research kun je lezen waarom vogels belangrijk zijn voor de biodiversiteit.
• Boer Bote de Boer aan het woord over boerenlandvogelbeheer.