Doelen

Lets (Local Exchange Trade System) heeft de volgende richtlijnen:

Het creëren van een alternatief economisch systeem
• niet gebaseerd op economische groei, maar op bewuste productie en consumptie
• niet gebaseerd op harde euro's, maar op 'Tuinen' - een lokale ruileenheid die de waardering voor geleverde producten of diensten uitdrukt

Het sparen van grondstoffen, energie, milieu en geld
• alle activiteiten spelen zich af binnen de stad en regio
• allerlei schakels in het economisch verkeer kunnen worden overgeslagen

Het versterken van de sociale structuur
• de economische activiteiten direct tussen belanghebbenden plaatsvinden,
hetgeen tot nieuwe sociale contacten leidt en bestaande contacten versterkt
• mensen die in het gangbare economische verkeer ongewenst inactief zijn - en daarmee vaak over weinig financiële middelen beschikken - wordt de mogelijkheid geboden om zich actief in te zetten en daar tegenprestaties voor te ontvangen

De totstandkoming van producten en diensten waaraan behoefte bestaat
die in het huidige economische systeem niet meer kunnen worden geleverd of voor velen onbetaalbaar geworden zijn

Het vergroten van - het gevoel van - welzijn onder de deelnemers in het systeem
aangezien ontplooiingskansen ontstaan en daarmee het gevoel voor eigenwaarde bevorderd wordt