vogelkijkhut en obelisk in paars en geel

... of worden er massages aangeboden. Kom regelmatig even buurten op café, de drempel om te handelen is lager wanneer je elkaar al kent.
Belangstellenden zijn van harte welkom en aanmelden is niet nodig.


Letsboekje

Twee maal per jaar komt het Letsboekje uit, dit is de nieuwsbrief van Lets. Hierin wordt het vraag & aanbod van de leden opgenomen, het bevat informatie van het bestuur, nieuwsberichten en leuke artikelen die met Lets te maken hebben. Het Letsboekje kun je zowel digitaal als op papier ontvangen. Leden die voor de papieren versie kiezen, betalen op jaarbasis enkele euro's extra. 

Diensten voor het systeem

Je kunt ook activiteiten voor de vereniging verrichten en hiermee Tuinen verdienen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van het Letsboekje, zitting nemen in het bestuur, PR of de website beheren. Wil je snel meer leden leren kennen én Tuinen verdienen? Meld je dan aan als gastvrouw of -heer voor het gereed maken van de zaal en de bediening op het Letscafé.

gevilte vaas in blauw en groen met gele bloem
Letsgroepen in het Noorden
Behalve handelen met de leden van de Letsgroep Leeuwarden, kun je ook handelen met de volgende Letsgroepen in het Noorden; Ruilkring Lets Drachten & Lets Emmen
Wanneer je wilt ruilhandelen met iemand uit een andere LETSgroep, dan kun je dit laten weten aan de penningmeester van Lets Leeuwarden. Deze regelt dan de ruil met de leiding van desbetreffende Lets. Je betaalt het benodigde bedrag in Tuinen aan de eigen ruilkring.


Belasting

In het algemeen gelden de volgende richtlijnen;
* Lets is geboden een centrale administratie bij te houden van saldi en omzetten van de individuele leden. Wanneer je een jaaromzet hebt van meer dan 3.000 Letseenheden, dan moet Lets de inspecteur van belastingen hierover informeren.
* Ben je een zelfstandig ondernemer? Dan is het verplicht de Tuinentransacties verdiend met dezelfde soort diensten of goederen die je binnen je eigen bedrijf levert, in je administratie en belastingaangiften op te nemen.
* Wanneer je op regelmatige basis en meer dan twee dagen per week diensten verleent binnen de onderneming of huishouding van een ander lid, dan wordt dit aangemerkt als dienstbetrekking.

Lets Leeuwarden heeft als uitgangspunt dat een ieder verantwoordelijk is voor het inwinnen van informatie en de eigen belastingaangifte.


Heb je een uitkering?

Je bent niet verplicht om je inkomsten in Lets-eenheden op te geven aan de Dienst Werk en Inkomen (DWI) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Wanneer je je aan de afspraken houdt en beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt, staat het je vrij om te handelen binnen de lokale ruilhandel. Aanbevolen wordt om je klantmanager op de hoogte te brengen van je activiteiten en om navraag te doen over de toegestane omvang ervan.

Op Youtube vind je leuke filmpjes over LETS-groepen in Nederland.

tekst gecalligrafeerd in pastelkleuren groen-aqua-okervrouwenhand houdt boormachine vastJonge groenteplantjes in de makkelijke moestuin