dinsdag, 21 juli 2020 08:00

Sociocratie volgens drie leden ...

Geschreven door
 LETS + Creative commons by Antenna LETS + Creative commons by Antenna

Rode Zon zegt over de andere manier om Lets te organiseren het volgende: "Doel van sociocratisch werken in kringen is o.a. dat we samen de verantwoordelijkheid dragen voor het draaiend houden van onze Letsvereniging. Ik ga er vanuit dat het de betrokkenheid onderling zal vergroten en dat er meer verbinding

zal ontstaan. Het geeft meer mogelijkheden voor ieder lid om bij te sturen in elke situatie. Iedereen kan zijn zegje doen en kan een bijdrage leveren. Ik ga er vanuit dat we hiermee een nieuwe koers gaan varen waardoor we weer zin krijgen om mee te doen. Mij geeft het in ieder geval een boost om me in te zetten."

Janke vertelt: "Het gebruiken van het sociocratische beginsel binnen Lets maakt me enthousiast om de schouders er onder te zetten. Het samen dragen van de vereniging, werken vanuit plezier, de talenten van mensen benutten, de kans tot zelfontplooiing en vanuit een eigen iniatief iets opzetten, juich ik van harte toe. Het werken vanuit kringen heeft meer rek en plooing, dat wil zeggen dat het de vrijheid en de medezeggenschap van de leden vergroot. Het uitgangspricipe 'consent' is een belangrijke factor binnen sociocratie, het gaat niet om een meerderheid van stemmen maar om gelijkwaardigheid en het onderbouwen van je mening. Een onderdeel van het sociocratische proces is een open houding van de deelnemers. Door samen te brainstormen over een onderwerp stimuleer je elkaar, het geeft een stapeleffect, vergroot het creatieve denken en kan zo leiden naar nieuwe wegen."
Voordelen deze manier van organisatie zijn wat Ietie betreft: "Verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden verdelen over de leden. Ipv hiërarchische structuur een "platte" organisatie structuur. Meer betrokkenheid van de leden bij de organisatie en bij elkaar. Meer plezier en verbondenheid."
 
De doelen van sociocratie die Janet, Janke en Ietie noemen sluiten prachtig aan bij twee doelen van Lets: het versterken van sociale structuren en de gelegenheid bieden tot zelfontplooiing.
 
En naast het enthousiasme zijn er soms ook twijfels. Want lukt het om de leden mee te krijgen, kunnen we de scepsis wegnemen en komen er genoeg handen aan het bed? De toekomst zal het leren. Ik zou zeggen probeer het uit, laat je ideeën weten, maak plannen, overleg en doe lekker mee. Janke voegt hier aan toe: "Ik denk dat de sociocratische werkvorm binnen Lets een goede kans van slagen heeft omdat de ruilgroep al lang bestaansgrond heeft en goed geworteld is. De veranderingen komen ook in een geschikte tijd waarin er veel protest is tegen overregulatie door overheden, er is behoefte aan een andere vorm en meer zeggenschap".

Koffiekringen alias sociocratische werkkringen...