zaterdag, 13 juni 2020 13:40

Interview groene initiatieven

Geschreven door
Open Clipart by GDJ Open Clipart by GDJ

Een poos terug viel er een bericht van Tess Bijlsma in de mailbox. Ze schreef: "Op dit moment ben ik mijn Masterscriptie aan het schrijven over duurzame, groene initiatieven en hoe deze bijdragen aan een beter toekomst voor iedereen. Ik studeer aan de Universiteit van Amsterdam met als studierichting

Environmental Geography". Tess vroeg of ze iemand een interview kon afnemen over de LETS-groep Leeuwarden en de gedachte hierachter.

Ze stelde vragen over de bijvoorbeeld de doelstellingen van Lets. Met name over duurzaamheid, het type leden en sociale cohesie binnen de groep hebben we een poos gepraat. De antwoorden op deze vragen waren niet zo moeilijk. Naar mijn idee zijn Letsleden autonome denkers die duurzaamheid en milieu een warm hart toedragen, behoefte hebben aan een ruilnetwerk, en sociale contacten dan wel gelijkgestemden zoeken. Ze vroeg of er veel wordt gehandeld en waarin, welke organisatiestructuur Lets heeft en inhoeverre de leden participeren bij organisatorische klussen. Er wordt redelijk gehandeld denk ik, ook in de coronatijd weten de leden elkaar te vinden en houden onderling de vinger aan de pols. Zoals in elke ruilgroep zijn er actieve- en min of meer slapende leden plus alles wat daar tussen in zit en ook nog in wisselende samenstellingen. Dit geldt zowel voor het ruilen onderling als bij het meehelpen aan de verenigingswerkzaamheden. Wat ik nog een interessante vraag vond is of Lets met een community vergeleken kan worden. Dat lijkt mij niet, maar er worden veel sociale etendjes verorberd, gesprekken gevoerd, uitjes geregeld en helpende handen geboden. Het lijkt een extra laag te zijn in een sociaal netwerk van familie-vrienden-collega's-sportmaatjes.
 
Ze vertelde dat het vergrijzen van de verschillende ruilgroepen een issue is. Met name Lets Utrecht heeft hier problemen mee en ook in Leeuwarden speelt dit volgens mij een rol. Dan zijn er de tegenhangers Nijmegen en Drachten, die een hoog ledenaantal hebben en een goed lopende ruilhandel. Ze was heel benieuwd hoe dit kan ontstaan en ik met haar, want verschil binnen een groep lijkt logisch, maar waarom het tussen de steden onderling ook speelt? Leeftijdsopbouw, leeftijd van de Letsgroep zelf of de mores van een regio? Quess me. 
 
Ze had voor haar onderzoek nog niet eerder gehoord had van de lokale ruilhandel en dat geeft opnieuw te kennen dat de naamsbekendheid van Lets erg laag is. Op mijn vraag wat jongere mensen nodig hebben om Letslid te worden, vertelde ze dat jongeren uitgaan van gebruikersgemak en laagdrempeligheid. Een simpele aanschaf via een app is sneller gefixed dan lid worden van een sociale en lokale ruilgroep, die bovendien ook betrokkenheid en investering vraagt. Een kwestie van mindset ook, want ondanks alle milieuproblemen wordt door deze groep eerder nieuwe goederen aangeschaft dan oude gerepareerd. Voor het uitwisselen van diensten ziet Tess wel een kans op lidmaatschap. 
 
Verder regelen twintigers en dertigers veel dan wel alles via social media zoals whatsapp, instagram of twitter. Lets maakt gebruik van een website met blog en een Facebookpagina die wekelijks worden gevuld. Dat spreekt mensen boven de 40 aan, maar helaas blijken deze kanalen minder aantrekkelijk voor jongeren. Wanneer Lets social media breder inzet voor PR en het uitwisselen van vraag & aanbod, dan zouden we deze leeftijdsgroep mogelijk eerder bereiken en aanspreken. Het zou zoals Tess omschreef in een moeite door tegenwicht aan het imago van geitenwollensokkerigheid geven wat Lets soms nog aankleeft. Een lastig vraagstuk, want het besef dat gratis sociale platforms noooooit echt gratis zijn, maakt ook dat veel leden enigszins huiverig staan tav ruim gebruik hiervan. Dit is een thema om eens over te kopknarsen.
 
Het was een fijn interview waarbij we allebei wijzer werden. Een van mijn overwegingen om 15 jaar geleden lid te worden van de ruilgroep was de wederkerigheid van het systeem. Ook dit gesprek heb ik als wederkerig ervaren. We hebben afgesproken dat ze haar Masterscriptie ter zijner tijd opstuurt en dat wanneer ze meer helderheid krijgt over waarom de ene ruilgroep goed loopt en de andere groep vergrijst, ze ons bericht doet. En Tess wanneer je de vinger op de de gouden tip hebt weten te leggen, dan horen we graag van je!

Environmental Awareness

Open Clipart bij GDJ 'Environmental awareness'.