vrijdag, 28 februari 2020 16:53

LETS wordt sociocratisch

Geschreven door
Ringetjes van een maliënkolder Ringetjes van een maliënkolder

Enkele dagen voor de stemming op het voorstel om Lets sociocratisch te gaan organiseren, woonde ik een lezing bij van Suzan Bosch. Suzan vertelde over de tijd van transitie waarin we nu leven en hoe we vanuit onze eigen plezier in de dingen, hieraan een positief aandeel kunnen leveren. Niet meer: we moeten

een bijdrage leveren aan de wereld, maar als ik doe waar ik goed in ben dan inspireer ik ook anderen.

Meaningful Coincidence dacht ik toen ik naar Suzan's verhaal luisterde. Want dit is ook het proces wat Lets de afgelopen tijd heeft meegemaakt en vermoedelijk niet alleen Lets Leeuwarden, maar ook andere Letsen en organisaties. Eerst merk je dat het oude niet meer werkt, het gaat wringen, de fut gaat eruit en op een gegeven moment is het tijd voor verandering. En als het oude niet meer wil, wat dan? Als deze vorm niet meer vlot, welke dan? En hoe kom je tot een oplossing waarbij je de oude vormen en paden loslaat en je open stelt voor een nieuwe vorm?  

Binnen Lets Leeuwarden is een oplossing gevonden en een keuze gemaakt; met royale meerderheid van stemmen is voor de sociocratische kringorganisatiemethode gekozen. Sociocratie is een vorm van zelfbestuur waarbij leden op alle niveau's gezamelijke verantwoordelijkheid hebben en een gelijkwaardige stem krijgen. Er wordt in kringen gewerkt en ook onderling hebben de kringen invloed op elkaar. En er wordt vanuit een consentbeginsel gedacht. Pas wanneer er geen leden of kringen zijn die een onderbouwd en zwaarwegend bezwaar hebben tegen een voorstel, kan een besluit worden genomen.  

Het doet me denken aan een maliënkolder die in de tijd van de ridders werd gedragen als bescherming tegen snijwonden van messen en zwaarden. Een maliënkolder bestaat uit maliën (metalen ringetjes), waarbij steeds vier ringetjes in één ring haken en zodoende een hecht geheel vormt. Mooie beeldtaal voor een nieuwe organisatiestructuur van onze lokale ruilhandel.

Meer weten over sociocratie, kijk dan eens op Wikipedia of op de site van het Sociocratisch Centrum Nederland. Ook boeiend om te lezen is het verhaal van Suzan Bosch over een wereld in transitie. En een gewaarschuwd man telt voor twee, onlangs verscheen er een artikel over de schaduwkanten van zelfbestuur, geschreven door Hiska Ubels.