zondag, 15 december 2019 12:22

Lets bestaat 25 jaar!

Geschreven door

Op 18 november 1994 is Lets-Leeuwarden opgericht en in februari 1996 zijn de statuten van de vereniging vastgesteld bij de notaris. Arie van Vliet, de eerste voorzitter van Lets-Leeuwarden en Astrid Suls, bestuurslid, waren daarbij. Verder zaten Elsje Jongsma, Petrus Jongerius en Marinus Mulders in het eerste officiële bestuur van Lets-Leeuwarden.
Doel van de vereniging is het opzetten, onderhouden en uitbouwen van een lokaal economisch systeem gebaseerd op ruilhandel waarin informatie, diensten en/of goederen tussen leden kunnen worden uitgewisseld. De vereniging beoogt hiermee grondstoffen, energie, milieu en geld te sparen doordat activiteiten zich binnen de regio afspelen en schakels in het economische verkeer kunnen worden overgeslagen, de sociale structuur te versterken, het gevoel van welzijn onder leden te vergroten doordat nieuwe ontplooiïngskansen ontstaan en derhalve het gevoel van eigenwaarde bevorderd wordt en de totstandkoming van producten en diensten die in het huidige economische systeem niet (meer) geleverd kunnen worden of onbetaalbaar (geworden) zijn;

Prachtige doelen, die in de huidige tijd misschien wel meer nodig zijn dan ooit, gezien de milieucrisis. Ze passen ook heel goed binnen een aantal van de zgn. Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) die in 2016 door de Verenigde Naties zijn opgesteld als opvolger van de milleniumdoelen, om van onze wereld een betere plek te maken in 2030. Wat dat betreft zou je zeggen dat Lets-Leeuwarden nog wel even mee kan. Aan de andere kant zien we ook dat veel Lets-verenigingen in het land ermee stoppen doordat er te weinig animo meer voor is, misschien door toenemende individualisering en alle aanbod via internetdiensten. Toch hebben wij als vereniging mijns inziens wel degelijk een meerwaarde, met bijvoorbeeld onze Lets-cafés bieden wij ook een ontmoetingsplek voor de leden, om te handelen, maar ook om te leren door het aanbod aan workshops en dergelijke.

Vergelijk je de 25 jaar met een mensenleven, dan zou je zeggen dat Lets-Leeuwarden nu net volwassen is (want hoewel we voor de wet met 18 jaar als volwassen beschouwd worden, groeien onze hersenen tot minimaal ons 23e jaar door) en in de kracht van zijn leven. Een volwassene waarbij de frontaalkwab inmiddels uitgerijpt is en daardoor in staat is om te plannen, doelgericht te handelen en impulsen te beheersen.
Wie Lets-Leeuwarden de afgelopen jaren wat gevolgd heeft, zal hierbij wellicht zijn lachen niet kunnen onderdrukken. Gelukkig ben je nooit uitgeleerd, ook niet als volwassene, en laat het nu ook net één van onze verenigingsdoelen zijn om nieuwe ontplooiïngskansen te bieden!

Op zondag 15 december vieren wij in ieder geval op feestelijke wijze ons 25-jarige jubileum en we wachten af wat de toekomst ons brengt!

Tot ziens,
Jantsje

Meer in deze categorie: « Jubileum LETS Leeuwarden Feestdagen »