maandag, 18 maart 2019 20:25

Verslag ALV vergadering

Geschreven door

Algemene LedenVergadering Lets Leeuwarden inhoudelijk, vernieuwend en in goede sfeer:

 

Op 17 februari van dit nog jonge jaar vond de jaarlijkse vergadering plaats waarin het bestuur rekenschap af diende te leggen aan de leden voor het gevoerde beleid. Er waren 17 leden aanwezig en er waren 8 stemmachtigingen afgegeven. In het bestuur hebben zich grote veranderingen voorgedaan. Een nieuwe voorzitster (Rian Stiphout), een nieuwe secretaris (Jantsje Heeringa), die al meteen aan het werk gezet werd en aan de slag ging met de notulen. De zittende penningmeester was afwezig. Slechts 1 lid van het oude bestuur bleef op haar post en ondergetekende nam die middag samen met Thea Kuiper en Harry Veen (de genoemde penningmeester) afscheid.

De middag verliep in goede sfeer, wat in elk geval kwam doordat de voorzitster greep op de gang van zaken had en hield. Er heerste een optimistische sfeer, zeker anders dan de laatste maanden van het vorige jaar, toen- mede onder invloed van het verlies in een snel tempo van de voorzitster door ziekte en overlijden en het pal daarna aankondigen van vertrek door enkele leden van het bestuur, de moed vele leden in de schoenen zakte. Zou Lets-Leeuwarden wel het 25 jubileumfeest in 2019 kunnen vieren? Maar toen waren er opeens een aantal nieuwe kandidaat -bestuursleden en een oud bestuurslid overwoog een nieuwe termijn op zich te nemen. Het vertrouwen kwam terug en deze middag vond zijn hoogtepunt in de mededeling van Letslid Ietie Wijnalda de vervangster van Harry Veen te willen worden. Een dankbaar applaus steeg op aan de vergadertafel.
Inhoudelijk was de vergadering ook. Rian was onder de indruk geraakt van een verhaal in het Letsblad vorig jaar waarin oud-voorzitster Cootje duidelijk resumeerde waar het bij Lets omgaat. Het mogelijk maken van een alternatief economisch systeem, waarin duurzaamheid van goederen, onderlinge solidariteit en ontplooïng centraal staan, waarbij het tuinensysteem een hulpmiddel is en geen doel op zich. De nieuwe voorzitster haakte gretig in op dit stuk en vroeg de aanwezigen naar of het niet alleen bij mooie beginselen bleef, maar ook tot daden leidde. Dat bleek wel goed te zitten. Veel leden krijgen meer zelfvertrouwen door te handelen en nieuwe zaken te proberen.
De inbreng van lid Rode Zon is ook interessant om te vermelden. Zij pleit al jaren voor het afschaffen van de belastingen in het tuinensysteem. In het huidige systeem dient elk lid maandelijks 5 tuinen af te dragen aan belastingen om daarmee het belonen van taakgroepen als het bestuur en een PR-commissie mogelijk te maken. Bovendien betaal je als handelend lid belasting over je verdiende tuinen. Rode Zon had besloten om de koe bij de horens te vatten om dit oude probleem nu eens (en voor altijd?) uit de wereld te helpen. Bij de stukken van de vergadering zat haar plan, verlevendigt met voorbeelden en de praktische filosofische aspecten van het al-dan-niet belasting betalen. Tot haar geluk bleek de groep leden die zin hadden in vernieuwing op dit punt groter dan de groep die bij het oude wilde blijven. Er werd met meerderheid besloten om het nieuwe plan een jaar de kans te geven.
Om 15.27 u. hamerde Rian de vergadering af en tevreden laafden een flink aantal blijvers zich aan de lekkere soep die Rian gemaakt had. Op nu naar het jubileumfeest dat in september van dit jaar gevierd gaat worden.
Frank Roffel