dinsdag, 22 oktober 2019 14:31

Landelijke Natuurwerkdag

Geschreven door
Landelijke Natuurwerkdag Landelijke Natuurwerkdag

Op 2 november is er opnieuw een Landelijk Natuurwerkdag, de 19e editie inmiddels. Letslid Jan Venderbos attendeerde de Letsleden hierop met de uitnodiging om mee te komen helpen. Hij schrijft: "Op 2 november is de Landelijke Natuurwerkdag en op allerlei plekken kun je meewerken aan projecten. Het zijn heel verschillende werkzaamheden,

maar er komen allemaal mensen op af die graag aan de slag willen en iets willen bijdragen aan de wereld en er is een goede sfeer. Kinderen zijn ook van harte welkom en mijn ervaring is dat ze daar een geweldige dag kunnen hebben."
Jan vervolgt: "Ook op de Oerfloed, de permacultuurtuin, wordt de Natuurwerkdag gehouden. Deze plek staat volgens mij dichtbij ons als LETS als je kijkt naar wat ze willen en hoe ze bezig zijn. Ik kom er regelmatig omdat de sfeer goed is en ze op een mooie manier bezig zijn dingen op gebied van natuur en milieu anders te krijgen. Het is inspirerend om te zien op welke manier ze proberen met allerlei groepen, ook organisaties die het tegenovergestelde lijken te willen, in gesprek te gaan. Ze gaan er vanuit dat iedereen het goede wil voor de wereld en dat dingen echt anders moeten."
Ik hoop je te zien op 2 november. Vriendelijke groet, Jan Venderbos.

Tekst loopt door onder de foto.

LNW banner 2 11 19

Wat is de Landelijke Natuurwerkdag?

De Natuurwerkdag heeft als doel het beschermen en behouden van natuur en landschap. Omdat het onderhoud aan (knot-)bomen, boomgaarden, bloemenweiden en poelen, steeds vaker door vrijwilligers wordt gedaan, wil de Natuurwerkdag hierbij ondersteunen. De Natuurwerkdag wil meer mensen stimuleren om samen groen vrijwilligerswerk te doen.

Dit jaar is het thema biodiversiteit. Biodiversiteit is belangrijk want het zorgt voor zuurstof, schoon water en levert een gezonde bodem. Helaas is de biodiversiteit in Nederland het afgelopen decennia met ruim 70% afgenomen. Met steeds minder bloeiende planten hebben insecten het moeilijker met vinden van voedsel. Daarom leggen de vrijwilligers bloemenweides aan of maken een insectenhotel om wilde bijen, hommels en vlinders te helpen. Ook het knotten van wilgen is belangrijk. Knotwilgen bieden voedsel aan een groot aantal insecten en een schuilgelegenheid aan vogels, marters en uilen. Onderzoeken wijzen uit dat een diverse en gezonde natuur een positieve invloed heeft op onze gezondheid.

Wil je meehelpen aan een groene leefomgeving? Kom samen met medeLetsers, buren, vrienden of familie en ga een dag aan de slag om zo bij te  dragen aan een groene omgeving. Rond Leeuwarden zijn drie projecten; Dekemastate in Jelsum, De Oerfloed permacultuur en de Dorpstuin in Hurdegaryp.

Meer informatie vind je op de site van de Landelijke Natuurwerkdag, er staan ook filmpjes waarin vrijwilligers aan het woord zijn en de locaties van de werkdag.

LNW op de Oerfloed

Landelijke Natuurwerkdag 2018 op de permacultuurtuin de Oerfloed/Frijlan