donderdag, 17 juni 2021 09:37

Gruttoland; zie jij nog wel eens een grutto?

Geschreven door
Stichting ANF en Gruttoland Stichting ANF en Gruttoland

Wanneer het koud is en ik heel, heel in de verte iets hoor gakkeren, dan weet ik dat het ganzen zijn. Als ik in het staartje van de winter, 's avonds in bed lig en een luidruchtig schelle roep hoor, weet ik dat de scholeksters terug zijn van hun wintertrek en dat - gelukkig - het langste stuk van de winter voorbij is. Hoor ik de

eerst koekoek of zwaluw dan maakt mijn plattelandshart een sprongetje. Een staartmees, kievit of vlaamse gaai, zo gespot en herkend. Maarrrr... met schaamrood op de kaken beken ik dat ik eens heel serieus in m'n vogelboekje heb zitten zoeken naar een vogel op lange poten, dito snavel en met een rossige kop en borst. Ja inderdaad 'Skries op’e hikke ropt grito-griet'. Het geluid herken ik uit duizenden, maar dat rossige... blijkbaar nooit opgeslagen.

Bovenstaande naar aanleiding van een artikel over 'Gruttoland' onlangs in de Huis aan Huis. Stichting Gruttoland is een iniatief van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Zij wil bijdragen aan het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap. Het ANF wil agrarische grond in bezit krijgen - of dit voor langere tijd kunnen gebruiken - en het zodanig beheren dat het gunstig is voor het landschap en de weidevogels. Om dit te realiseren willen ze geld inzamelen via fondsen, subsidies, investeerders en ons particulieren.

Waarom is het Gruttoland nodig?
Wel de grutto staat namelijk op de rode lijst. Terwijl eind jaren zeventig het aantal broedparen rond de 140 duizend lag, zijn het nu nog maar ca. 25 duizend en elk jaar neemt de populatie met zo’n 5% af. Het merendeel broedt hier en is grotendeels afhankelijk is van de natuur in Nederland. Vogelbescherming noemt de grutto 'de ambassadeur van agrarisch land'. Dit omdat hun presentie toont waar de productie - van een boerenbedrijf - en natuur in balans zijn.

Maar helaas, het heerlijke gevarieerde sompige grasland van welleer, is door monocultuur, lage waterstand, verminderde kwaliteit van de bodem, ploegen, milieuvervuiling en klimaatverandering, steeds minder aantrekkelijk voor weidevogels. Waar weidevogels wél graag fourageren en nestelen, zijn de weilanden van 'skriezeboer' Murk Nijdam. Gruttoland wil met het ingezamelde geld op termijn zijn 40 hectare grond kopen om zodoende het levenswerk van Nijdam voort te zetten en de grutto en andere weidevogels weer op stoom te helpen.

En man o man, wat valt hier nog veel over te vertellen. Bv. over de grutto en de rode worm, de 'Boerenlandvogelboeren', het 'Aanvalsplan grutto' en lees ook eens over Murk Nijdam.

Wat kun jij doen?
- Voor € 7,50 kun je 1 m2 gruttoland adopteren bij het Agrarisch Natuurfonds Fryslân
- Teken de petitie 'Aanvalsplan Grutto' zodat het wordt opgenomen in het regeerakkoord
- Je kunt kiezen voor ‘vogelvriendelijke’ zuivel, te vinden op Zuivelwijzer.nl
- Houd in het broedseizoen je kat 's nachts binnen, zie een artikel hierover in het NRC
- Vrijwilligerswerk doen? Kijk op Vactures Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Foto: Agrarisch Natuurfonds Fryslân