dinsdag, 01 december 2020 09:51

Het Mattheus-effect

Geschreven door
G. vd Meulen - Nieuwsblad NOF, 6 november 2020 G. vd Meulen - Nieuwsblad NOF, 6 november 2020

Letslid George van der Meulen schrijft tweewekelijks een bijdrage in het Nieuwsblad van Noordoost-Friesland. Van tijd tot tijd gaan we hier een blog aan wijden met een korte intro en in de bijlage het gehele artikel. Op 5 november is de spits afgebeten met het stuk 'Een economie van het genoeg' in het

Friesch Dagblad. In deze blog gaat het over 'Het Mattheus-effect'.

Het Mattheus-effect heeft betrekking op het bijbelboek Mattheus 25: 14-30. Hierin wordt een aansporing gegeven om je talenten te benutten: "Want aan een ieder die heeft zal gegeven worden en aan ieder die niet heeft, hem zal ook ontnomen worden hetgeen hij wel heeft." In de sociale wetenschap wordt dit vertaald als: 'de rijken worden rijker en de armen worden armer'. Wat wil zeggen dat degene die talentvol is én een juiste dosis geluk heeft, steeds meer zal krijgen en degene met minder talenten of wie helaas in povere omstandigheden is geboren, nog minder zal krijgen. Lekker fair met andere woorden. 

Hij schrijft hierover: "Toch kan deze bijbeltekst moeilijk betrekking hebben op het doorgeschoten consumptiekapitalisme van tegenwoordig. Hoewel dat systeem ons zeer grote welvaart heeft gebracht is het in de kern namelijk een volstrekt amorele machinerie zonder enige rem ... Globaal gezien bewegen goedkope arbeid en geldstromen zich van het Zuiden naar het Noorden, evenals de natuurlijke hulpbronnen. De levensstijl van het Noorden is gebaseerd op de rijkdommen van het Zuiden. We gebruiken voor onze manier van leven hun productieve grond, lucht, water, mineralen, goedkope arbeid, bossen en we laten weinig over voor hun eigen economisch ontwikkeling. Het is nog erger, we laten hen achter met erosie, vervuiling, overstromingen, verwoestijning, gezondheidsproblemen corruptie en conflicten."

George weerspreekt het idee dat 'armoede nu eenmaal iets is wat bij deze wereld hoort' of dat we in een economische- of milieucrisis zitten. "Het consumptiekapitalistische systeem zelf is in crisis geraakt omdat de verschillen domweg te groot zijn en de mondiale ongelijkheid niet langer houdbaar is." Verder is de werkelijkheid zo ingewikkeld geworden, dat het bij veel mensen leidt tot het stopzetten van nadenken. De moeizame nuances worden niet meer gezocht, er ontstaan complottheorieën en er wordt gewezen naar een vijandige buitenwereld. Maar schrijft George je wijst dan volautomatisch met drie vingers naar jezelf.

Hij besluit met: "Hoe erg deze coronacrisis ook is, we kunnen haar ook gebruiken om ons op onszelf en onze eigen geestelijke werkelijkheid te bezinnen." Met andere woorden; het Mattheus-effect nodigt ons uit tot het volledig gebruiken van onze geestelijke vermogens.

Nieuwsblad van Noordoost Friesland, 6 november 2020
Wil je het gehele artikel lezen, download dan de bijlage.

Meer in deze categorie: « Ode aan Lode Bosbeheer Nederland »